Положення про дитячий клуб «Теремок» бібліотеки сімейного читання №27 централізованої бібліотечної системи Індустріального району м.Харкова

1. Загальні положення

Клуб «Теремок», створений у 2010 р. на базі бібліотеки сімейного читання №27, є дитячим об’єднанням, яке діє на основі добровільності, запальних творчих інтересів з метою виховання у дітей любові до книги, до знань.

Клуб сприяє всебічному розвитку дітей, вчить їх користуватись книгою і довідковим апаратом бібліотеки.

Кожен член Клубу може висловлювати свою думку, сперечатися.

До завдань Клубу входить донесення нової інформації, навчання вільному змістовному спілкуванню, розвитку традиції сімейного читання.

Члени Клубу мають право вибирати, бути обраними в раду Клубу, приймати участь в усіх видах діяльності.

Члени Клубу зобов'язані активно брати участь в його роботі, додержуватись «Правил внутрішнього розпорядку», затверджених бібліотекою.

2.Керівництво і контроль за діяльністю клубу «Теремок».

Органом колективного керівництва клубом є загальні збори. Вони обирають рабу клубу, розглядають плани роботи, заслуховують звіт ради клубу.

Рада обирає голову, який здійснює загальне керівництво діяльністю Клубу, складає плани роботи і забезпечує їх виконання, сприяє створенню в Клубі атмосфери доброзичливості, забезпечує порядок при проведенні заходів у бібліотеці.

Статут клубу «Теремок»

1. Дорожи честю клубу.

2. Доручили - зроби, виправдай довіру.

3. Будь активним. Думай, відстоюй свою думку.

4. Цінуй погляди товаришів.

5. Все, що робиш, хай буде цікавим, оригінальним, корисним.

6. Виховуй в собі волю та витривалість.

7. Пам’ятай, що в пошуці і пізнанні твій кращій друг – книга.

/Files/images/klubi_b-k/3T_01.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 59