ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ІМ. А.П. ЧЕХОВА
ТА БІБЛІОТЕКАМИ-ФІЛІЯМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ
ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА


1. Загальні положення

1.1. Ці правила користування бібліотекою розроблені відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» та з врахуванням основних напрямів діяльності, визначених установчими документами.
1.2. Ці правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотек Індустріального району м. Харкова.
1.3. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонементи, читальні зали, інтернет-зали, бібліотечний пункт, веб-сайт.
1.4. Під час запису до бібліотеки користувач ознайомлюється з правилами користування бібліотекою та підписує на своєму формулярі зобов'язання їх виконувати. Таким чином, надається згода на обробку персональних даних.
1.5. Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних відповідно доЗакону України«Про захист персональних даних» з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.
1.6. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.


2. Права користувачів

2.1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних).
2.2. Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.
2.3. Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово:
- не більше 5 документів терміном до 30 днів.
- особи, що тимчасово проживають в Індустріальному районі, – не більше 2-х документів терміном до 15 днів.
- користувачі віком до 18-и років – не більше 2-х документів терміном до 15 днів.
- в окремих випадках термін користування та кількість одержаних документів визначається бібліотекарем.
- для всіх категорій читачів час користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту становить не більше 2-х документів терміном до 15 днів.
2.5 Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
2.6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.
2.7. Термін користування документами на прохання користувача може бути подовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.8. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальному залі.
2.9. Особи, які не зареєстровані за місцем проживання в зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним та інтернет - залами.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють паспорт з відміткою про реєстрацію за місцем проживання в Індустріальному районі м. Харкова або документ, що його замінює (напр., договір оренди житла для тимчасово проживаючих у районі), та заповнюють реєстраційну картку, формуляр, де зазначають прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання, дані паспорту, освіту, контактний телефон.
3.2 Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою та документами батьків чи інших законних представників.
3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них. При одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. Діти, починаючи з 5-го класу, також ставлять власний підпис.
3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним.
3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. (див. п. 2.4).
3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.
3.7. У разі порушення користувачем правил, що діють у бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

4. Обов’язки бібліотек по обслуговуванню користувачів

4.1. Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.
4.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека.
4.3. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу у виборі потрібних документів.
4.4. Забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів череж мережу Інтернет.
4.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
4.6 .Дбати про культуру обслуговування користувачів.
4.7. Ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.
4.8. Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами.
4.9. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки (у тому числі фото та відео-матеріали) з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛАМИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ «ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ІМ.А.П.ЧЕХОВА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА» ТА ЙОГО БІБЛІОТЕК-ФІЛІЙ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Правила користування Інтернет-залами комунального закладу культури «Центральна бібліотека ім.А.П.Чехова централізованої бібліотечної системи Індустріального району м.Харкова» (надалі – бібліотеки) розроблені у відповідності до Закону України «Пробібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.1995 №3295-вр в редакції від 01.01.2017), «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2017 № 340, «Проавторське право і суміжні права» (від 23.12.1993 №3792-XII в редакції від 26.04.2017), «Маніфесту ІФЛА про Інтернет» (прийнятого 23.08.2002) сесією Ради Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА).
1.2.Головна мета Інтернет-залу – надання користувачам бібліотек безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет для одержання інформації, що відсутня вфондах бібліотек Індустріального району м. Харкова.
1.3.До роботи в Інтернет-залі допускаються тільки читачі бібліотеки, незалежно від проживання, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань (за умови оформлення реєстраційних документів).
1.4.Обслуговування користувачів здійснюється за попереднім записом, якщо немає вільних робочих місць особисто або за телефоном:
93-30-55 – Інтернет-зал Центральної бібліотеки ім. А.П. Чехова (вул. Миру, 20);
93-30-20 – Інтернет-зал Центральної дитячої бібліотеки (пр. Індустріальний, 22);
99-30-58 – Інтернет-зал бібліотеки сімейного читання № 40 (вул. Плиткова, 19);
397-01-04 – Інтернет-зал бібліотеки сімейного читання № 27 (вул. Зубарєва, 33).
1.5.Якщо користувач не може користуватися комп’ютером з технічних причин, час роботи його в Інтернет-залі не продовжується.
1.6.Персонал Інтернет-залу навчає користувачів роботі з комп’ютером, надає консультативні послуги з пошуку інформації.
1.7.Інтернет-зал бібліотеки не несе відповідальності за зміст Інтернет-сайтів, точність наведеної в них інформації.
1.8.Порушення Правил користування Інтернет-залом, зафіксоване персоналом бібліотеки, єдостатньою підставою для позбавлення можливості відвідування Інтернет-залу.

2.ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОСТУПУ В ІНТЕРНЕТ-ЗАЛ


2.1.Доступ користувача до Інтернет-залу надається в порядку черги за умови:
–знайомства користувача з даними «Правилами користування Інтернет-залами…»;
–наявності формуляра;
–наявності вільного робочого комп’ютера.
2.2.Максимальна тривалість часу роботи за комп’ютером – 1 година
2.3.Діти та підлітки шкільного віку мають право користуватися Інтернет-залами тільки після закінчення занять у школі.
2.4.Користування комп’ютерами припиняється за 15 хвилин до закриття бібліотеки.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1.Виконувати правила користування Інтернет-залом.
3.2.Мати навички роботи з комп’ютером.
3.3.Робити копії необхідних матеріалів на перевірені антивірусом носії з дозволу працівника бібліотеки, не порушуючи авторського права та права інтелектуальної власності.
3.4.Дбайливо ставитися до обладнання, що надається йому в користування.
3.5.Знати і виконувати правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

4. КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЕНО


4.1.Самостійно займати робоче місце без дозволу працівника Інтернет-залу.
4.2.Самостійно втручатися в будь-які апаратні чи програмні конфігурації комп’ютера, встановлювати додаткове програмне забезпечення.
4.3.Перегляд ресурсів Інтернет порнографічного змісту або пропагуючи насильство.
4.4.Занесення комп’ютерних вірусів.
4.5.Копіювати матеріали, що захищені законом про авторські права.
4.6.Використовувати та розповсюджувати заборонені законодавством України матеріали.
4.7.Займатися будь-якою діяльністю, що порушує законодавство України та міжнародне законодавство.
4.8.Порушувати діловий ритм Інтернет-залом (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів, приносити їжу, приходити з явними ознаками захворювання, у нетверезому та неохайному стані.

5 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛУ


5.1.Забезпечувати права громадян на одержання безкоштовної інформації в мережі Інтернет.
5.2.Створювати умови для використання мережі Інтернет.
5.3.Надавати допомогу у відборі необхідної інформації, допомагати орієнтуватися в інформаційному просторі.
5.4.Вести реєстрацію читачів у «Зошиті реєстрації осіб, які скористувалися доступом до Інтернету».
5.5.Заносити в читацькі формуляри відомості про кожне відвідування Інтернет-залу.
5.6.Нести відповідальність за збереження інформації про персональні дані користувачів Інтернет-залу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
5.7.Інтернет-зал залишає за собою право закрити доступ до окремих ресурсів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

6.1.У разі порушення користувачем будь-якого з пунктів «Правил» адміністрація бібліотеки має право позбавити його доступу до мережі Інтернет.
6.2.За протиправні дії в мережі Інтернет та збитки, нанесені користувачем Інтернет-залу, сторонній особі або організації, користувач несе правову чи матеріальну відповідальність.
6.3.Користувач несе відповідальність за порушення норм авторського права при користуванні мережею Інтернет та неправомірний запис інформації згідно з діючим законодавством України.

Кiлькiсть переглядiв: 856